Met slim laden wordt je auto geladen met optimaal gebruik van beschikbare zonne- en windenergie. In tegenstelling tot regulier laden, dan wordt je auto zo snel mogelijk helemaal vol geladen.

De stroom die met regulier laden in je auto gaat is niet altijd groen. Bijvoorbeeld rond etenstijd, als de vraag hoger is dan het aanbod groene energie. Met slim laden vermijden we veelal deze piekuren. Hierdoor staan kolencentrales vaker uit en is het energienet meer in balans. Beschikbare zonne- en windenergie wordt beter benut en er komt minder CO2 in de lucht.

Om het ideale laadschema voor jou te bepalen kijken we eerst naar jouw wensen. Via onze Smart Driving app geef je het huidige batterijniveau en het gewenste batterijniveau voor je volgende vertrek door. We laden de auto altijd minimaal 37% vol, zodat je ook weg kunt als de zon even niet schijnt.

Meer weten? Kijk op www.leaseplanenergy.com.

Heb je het antwoord gevonden?